T.C.
KIRIKKALE
İCRA DAİRESİ
2024/225 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/225 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, 940 Ada, 10 Parsel, 72 Nolu B.B

Adresi : Seyrantepe Mahallesi 451 Nolu Sok.Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : Brüt 180 m2 net 136,3 m2
Arsa Payı : 6401/467266
İmar Durumu : İnşaat tarzı Emsal 2,30Yençok =45,50 mt olan Ayrık nizam 10 kat konut
alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.900.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri
 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:33
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 14:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 14:33
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 14:33

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr