Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur Alımı! Yeni personel işe alımı 70 kişi

Yeni personel işe alımı 70 kişi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur AlımıYıldırım Beyazıt Üniversitesi yeni memur alımı başlatıldı.

4/B Sözleşmeli başlatılan bu yeni alımla 657 sayılı kanun kapsamında yeni ilk kez işe başlayacak personeller alınacaktır.

Üniversite rektörlüğü yaptığı duyuruda Ankara ilinde ve ilçelerinde istihdam edeceği yeni personeller alacaktır. Yeni işe alınacak personeller KPSS puan sıralaması esasıyla işe alınacaktır.

İşe alımla beraber yeni işçi sayısı tam olarak 70 kişi şeklinde belirlenmiştir. Tam 70 kişiye yeni iş imkanı sağlanacaktır.

GENEL ŞARTLAR:) Başvuracak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.

b) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

c) Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile

ilgili herhangi bir engeli olmadığını sağlık raporuyla belgelendirmeleri gerekmektedir.

d) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.e) İlanımızdaki tüm kadrolar için 01.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,

f) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen

istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

g) 2022 KPSS’ye girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)

2) İSTENEN BELGELER:

a) İş Talep ve Başvuru Formu (Adaylar bu formları http://www.aybu.edu.tr/pdb internet adresinde yer alan Formlar kısmından temin edeceklerdir.)

b) Diploma veya e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

c) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (kontrol kodu olan).

d) Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olacak.) (1 adet)

e) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (1 adet)

f) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)

g) Büro Personeli kadrosuna başvuran ve yabancı dil puanı istenilen adaylar için YÖK tarafından kabul edilen geçerliliği devam eden merkezi dil sınav sonuç belgesi.(YÖKDİL sınav sonucu kabul edilmemektedir.)

Kaynak: Haber Merkezi