Ülkü Ocakları Kırıkkale İl Başkanlığı, Ortaöğretim Birimi tarafından düzenlenen “Milli Değerler” konulu seminer gerçekleştirildi. Seminerde, milli değerlerin önemi, genç nesillerin bu değerleri benimsemesi ve koruması gerektiği vurgulandı.

Seminer, Kırıkkale'deki ortaöğretim öğrencilerine milli kültür ve değerler konusunda bilinç kazandırmak amacıyla düzenlendi. Katılımcılar, Türkiye'nin tarihi, kültürel mirası ve milli değerlerinin korunmasının önemi üzerine bilgilendirildi.

Ülkü Ocakları Kırıkkale İl Başkanlığı, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Bu seminerin, katılımcıların milli değerler konusundaki farkındalığını artırdığı ve geleceğe yönelik bilinçli bireyler yetişmesine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi