Bağımlılıklar, sorumluluklar derken modern insan için gündelik hayat stres ve yorgunluktan oluşuyor. Ruh sağlığını korumak ise her geçen gün artık daha zor diyebiliriz. Elbette toplumsal ruh sağlığını desteklemek için bazı çalışmalar yapılıyor. Fakat bunların yetersiz olduğu gerçeğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Mütemadiyen de olsa insanlar artık kendi alışkanlıkları ile ruh sağlıklarını koruyor diyebiliriz. Mesela dijital eğlence ile oyun severler hem eğleniyorlar hem de deşarj oluyorlar.

Bu tarz etkinlikler toplumun geneline yayılmış durumda. Amiyane tabir ile toplumsal ruh sağlığı bir noktada kendini onarıyor diyebiliriz. Ancak bunlardan daha da önemlisi devlet kontrolünde çalışmaların yapılmasıdır. Ulusal ruh sağlığı eylem planı kapsamında da bazı çalışmaların yapıldığını belirtmek isteriz. Bugün eylem planının nihai amacını ve damgaları kırmak üzerine konuşacağız.

Online Casinolar ve Modern Eğlence ile Ruh Sağlığı Farkındalığı

Duygusal refah hem bireyler hem de toplum için elzemdir. Davranışsal olarak bireylerin kendisini iyi hissetmesi her zaman toplumun geneline yansır. Mesela, kumar severler Maltcasino giriş gibi güvenilir platformları kullanarak günün stresini oyun oynayarak atabilmektedir. Bu gibi durumlar dijital eğlencenin bireysel ruh sağlığı açısından faydalarını göstermektedir. Peki tam olarak ruh sağlığı neden bu kadar önemlidir? Şimdi bu konuya dair tek tek bazı açıklamalar da bulunalım.

 • Ruh sağlığının olumlu yönde ilerlemesi bireylerin yapıcı ilişkiler kurabilmesini sağlar.
 • Yaşamın sıradan talepleri yorucuda olsa ruh sağlığını korumayı başaran bireylerin stresle başa çıkma kapasitesi yükselir.
 • Ruh sağlığı farkındalığına sahip bireyler yaşam kalitesi açısından da oldukça rahattır. Bu da onların daha verimli hayat sürmesine sebep olur.
 • Bozuk bir ruh sağlığı ise hem bireylere hem de topluma yansır. Çalışma performansı düşer ve sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanabiliriz.
 • Sağlıklı ilişkilerin kurulamadığı toplumlarda suç hızla yükselişe geçer. Boşanmalar artar ve toplumsal düzen risk altına girebilir.
 • Psikolojik rahatsızlıklar mütemadiyen fiziksel sağlığı da etkilemeye başlar. Yaşlanma hızlanır ve kardiyovasküler hastalıkların görülme oranını ciddi boyutta artırır. Aslında bu noktada kamu hastanelerine olan yükte ciddi anlamda artar diyebiliriz. Hatta amiyane tabir ile psikolojik rahatsızlıkların insan ömrünü uzun yıllar kısalttığını söylemek mümkündür.

Görüldüğü üzere ruh sağlığı birey ve toplum açısından ciddi tehdit oluşturuyor. Peki bu durumla mücadele için Türkiye ne gibi önlemler alıyor? Şimdi gelin bu sorunun cevabını hep birlikte araştıralım.

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 56. maddesine göre ““Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.”. Bu bağlamda ruh sağlığı hizmetlerini koordine edebilmek için bazı çalışmaları hayata geçirmiştir. Ulusal ruh sağlığı eylem planı tüm ülkede uygulanacak bazı faktörlerden oluşmaktadır. Damgaları kırmak ve özellikle bireylere ruhsal destek kapsamında devletin yapması gerekenler ise oldukça elzemdir. Bu başlık altında ulusal ruh sağlığı eylem planında yer alan maddeleri inceleyeceğiz.

 • Devlet, ruh sağlığının geliştirilmesine yönelik hizmetleri güçlendirmek için özel “Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri” kurmaktadır. Bu TRSM’lerde kalıcı ruhsal bozukluğu bulunan insanlara düzenli bakım hizmeti sunulması hedefleniyor diyebiliriz.
 • Bireyleri koruyucu ve destekleyici birinci basamak psikolojik hizmetlerin yaygınlaştırılması toplumsal riskleri azaltacaktır.
 • İnsanlara ek olarak, toplumun genelini hedef alan psikolojik destek mekanizmalarının genele yayılması planlanmaktadır.
 • Psikiyatrik açıdan destek sağlanan hastalara verilen yataklı hizmetlerin geliştirilmesi de oldukça elzemdir.
 • Birey ve toplum sağlığını etkileyen durumlarda uzun vadeli rehabilitasyon tedavilerinin ulaşılabilir olması eylem planının nihai kilometre taşlarındandır.
 • Adli psikiyatri ve suçla mücadele için yüksek güvenli psikiyatri kliniklerine destek sağlanması ve geliştirilmesi mütemadiyen önemlidir.
 • Amiyane tabir ile bu çalışmaların sadece kamu ile sınırlı olmaması gerekmektedir. Mümkün olduğunca tüm alanlarda özel planlama yapılarak ruh sağlığı programlarının uygulanması elzemdir.

Tüm bu maddelerin ilk basamağı 250.000 kişiden oluşan bir topluluğa hızlı bir şekilde hizmet götürülmesini sağlayacaktır. Ulusal çapta bu düşüncelerin yaygınlaşması toplumsal ruh sağlığını onarmamıza yardımcı olabilir. Bireysel ruh sağlığında farkındalık yaratmak stres ve zorbalıkla mücadele eden gençlere ciddi bir destek sağlayacaktır.

Kaynak: Reklam