Whatsapp Image 2024 03 15 At 00.01.41 (11)

DİLİNİ KORUYAN, GELECEĞİNİ KORUR

 

Kırıkkale Lisesi10/B sınıfından bir grup öğrenci tarafından , Türkçemizi sevdirmek ve sözcüklerin yanlış kullanımlarını engellemek, öğrencilere ve topluma ulaşarak dilimizi sevdirmek ve dilimizle ilgili doğru bilgilendirmeler yapmak amacıyla Türk dili ve edebiyatı öğretmenleri Betül TUNCAY rehberliğinde “Türkçemizin Doğru ve Etkili Kullanımı” Konulu sosyal sorumluluk etkinlik ve projesi çalışmaları yapıldı.

Whatsapp Image 2024 03 15 At 00.01.41

“Nasıl yazılır, nasıl yazılmaz?”  ”Doğrusu Ne?” ”Türkçesi Varken” ”Bir Şapka Neler Değiştirir” panoları  oluşturuldu.. Dil ile ilgili afişler hazırlanıp okul duvarlarına asıldı. Broşürler (Kitapçıklar), afişler(Asılar) yardımıyla halkın bilgilendirilmesi amaçlı sokak röportajları yapıldı. Proje öğrenciler ve Kırıkkale halkından büyük ilgi gördü.

Whatsapp Image 2024 03 15 At 00.01.40 (3)

TÜRK MİLLETİ DEMEK TÜRK DİLİ DEMEKTİR

Okul Müdürü Sami YANIK “Dil; bir toplumun sadece iletişimini sağlayan araç olmaktan ziyade, bir ulusun düşünme ve yorumlama zenginliğidir, bağımsızlığıdır. Kendi diline sahip çıkamayan ve onu yabancı dillerin etkisinden koruyamayan bir milletin; kültürüne ve değerlerine yabancı, geçmişi ile bağları kopuk bir nesille karşılaşması, o toplumun korkulu rüyası, aynı zamanda da kaçınılmaz gerçeğidir çünkü toplumları ayakta tutan temel unsurun teknolojik ve medeni gelişmelerin yanında manevi değerleri olduğu ve bunun da dille gelecek kuşaklara aktarıldığı bilinmektedir. Milletimiz bu gerçeği bir an önce görmeli ve dilini, yabancı kültürlerin sömürüsünden korumalıdır. Atatürk: “… Türk milleti demek, Türk dili demektir. Türk dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği nihayetsiz felâketler içinde ahlâkını, ananelerini, hâtıralarını, menfaatlerini kısacası bugün kendi milliyetini yapan her şeyinin dili sayesinde muhafaza olunduğunu görüyor. Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir.” diyerek Türkçenin, milletimiz açısından önemini vurgulamıştır.

Kaynak: Kırıkkale Lisesi