Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı Ömer Akçelik başkanlığında gerçekleştirildi. 

F B I M G 1706682237399

Toplantıda Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin, Aralık 2023 Ay’ı mizanının ve Bütçe Gelir - Gider izleme raporunun, 2023 Yılı Bilançosunun, Gelir Tablosunun, Fiili Gelir Tablosunun, Kesin Mizanın, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 65. Maddesi olan Harcırahların, 2024 Yılı bütçe izleme talimatnamesinin, Harcama yetkisinin ve TOBB’dan gelen mesleklerin gruplandırılması rehberi güncellemesinin görüşülmesi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Toplantı odanın 2023 yılında yaptığı programlar özetle masaya yatırılırken 2024 yılında yapılacak çalışmalar ve hedefler hakkında ön bilgiler verildi.

Kaynak: Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası