T.C.

KIRIKKALE BELEDİYESİ

Toptancı Hali İşyerleri Kiralama

 

         Mülkiyeti Belediyemize ait Toptancı Hali içerisinde bulunan A peron 5 ve B Peron 38-39 işyerleri aşağıda belirtilen muhammen bedel ve geçici teminat üzerinden 2886 sayılı yasanın 45. Maddesi doğrultusunda kiraya verilecektir.

         İhale için gerekli belgeler Hal Müdürlüğüne  (13.06.2023) saat 17.00’ye kadar teslim edilecektir. İhale Belediye hizmet binamızda 3.katta bulunan ihale salonunda, Encümen huzurunda; 14.06.2023 Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacaktır. İhale ile ilgili geniş ve teferruatlı bilgiler mesai saatleri içerisinde, Kırıkkale Belediyesi Toptancı Hal Müdürlüğünden edinilebilir veya istekliler şahsen başvurarak 100,00 TL karşılığında şartname temin edebilirler.

 

S.NO

        İŞYERİ ADRESİ

   SÜRE

  M2

1 YILLIK KİRA BEDELİ

    GEÇİCİ TEMİNAT %3

      İHALE TARİHİ

1

Toptancı Hali A Peron No:5

3 Yıl

 84

 17.700,00-TL KDV DÂHİL

        531,00-TL

14.06.2023

2

Toptancı Hali B Peron No:38

3 Yıl

 84

 17.700,00-TL KDV DÂHİL

        531,00-TL

14.06.2023

3

Toptancı Hali B Peron No:39

3 Yıl

 84

 17.700,00-TL KDV DÂHİL

        531,00-TL

14.06.2023

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

A) T.C. vatandaşı olmak,

B) Kanuni İkametgâh Belgesi,

            C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmak,

D) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, sahtekârlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak.
           
E) Geçici Teminatlarını vermeleri ve Şartname Alındı Makbuzu.

F) İhaleye katılacak olanların, Kırıkkale Belediyesine borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Tahsilât şefliğinden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.

#ilangovtr Basın No ILN01832058