Kasım 2023'e ait Ciro Endeksleri verilerine göre, Türkiye'de toplam ciro yıllık bazda %66,1 artış kaydederek dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Bu artış, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan genel ciro endeksini ifade eder ve referans noktası 2015 yılına göre hesaplanmıştır.

Sektörel ayrıntılara bakıldığında, 2023 yılı Kasım ayında sanayi sektörü ciro endeksi %54,6 artarak güçlü bir performans sergiledi. İnşaat sektörü ciro endeksi ise %98,7'lik etkileyici bir büyüme gösterdi. Ticaret sektöründe ciro endeksi %71,3 artarken, hizmet sektörü ciro endeksi %61,2'lik bir artış kaydetti.

Bu veriler, Türkiye ekonomisinin genel olarak güçlü bir performans sergilediğini ve farklı sektörlerdeki büyümenin ekonominin çeşitli alanlarında yaşandığını gösteriyor. Kasım 2023'e ait ciro endeksleri, ekonomik aktivitenin geniş bir yelpazede canlı olduğuna işaret etmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi