Image4-2Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ankara İl Koordinatörlüğü bünyesinde Kırıkkale İrtibat Ofisinin açılışını gerçekleştirdi. IPARD Desteklerinin verilmesinde yetkili akredite kuruluş olan Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırıkkale İrtibat Ofisi Kırıkkale İl Tarım Orman Müdürlüğü Binasında1. katta hizmet vermeye başladı.

IPARD I ve IPARD II Programı döneminde 42 olan il sayısı, 2024’ün ilk çeyreğinde başlatılması planlanan IPARD III Programı ile 81 ile çıkarılmıştır.Avrupa Birliği ve Türkiye’nin ortak fonu kapsamında yürütülenIPARD desteklerinden, 2024 yılı itibariyle Kırıkkale İlide faydalanmaya başlayacak.Toplam 7 yıllık süreyle devam edecek olan IPARD III programı kapsamında 555 Milyon Avroyu aşan hibe desteği verilecek.

Kırıkkale Valimiz Sn. Mehmet MAKAS’ındestekleriyle kuruluş sürecini tamamlayan TKDK Kırıkkale İrtibat Ofisi, İlk faaliyet olarak Kırıkkale’de proje yazma potansiyelini artırmak ve Kırıkkale İlimizin TKDK desteklerinden daha fazla yararlanmasına katkı sağlamak için, 33 kişinin katılımıyla “TKDK Proje Hazırlama süreçleri ve prosedürleri” eğitimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere mali destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Yardım Aracı (IPARD) Programı’nı uygulamak üzere 2007’de kuruldu.

TKDK, Avrupa Komisyonu tarafından akreditasyon sürecini tamamlamasının ardından 2011’den itibaren kırsal alanlarda çeşitli sektörlerde yatırım yapan girişimcilere hibe destekleri kullandırmaya başladı.

Bu sektörler içerisinde hayvancılık, tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, soğuk hava depolarının kurulumu, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, el sanatları, kırsal turizm, yenilenebilir enerji, makine ekipman alımı gibi pek çok başlıklar yer alıyor.  Gerçekleşmesine vesile olduğumuz bu yatırımlardan özellikle hayvancılık işletmelerimizin ve işleme tesislerimizin tümü AB standartlarında üretim yapmaktadır.

Bu desteklerle kırsalda AB standartlarında üretim yapan, uluslararası rekabet gücüne sahip işletmeler kurularak, özellikle çalışma çağındaki 18-40 yaş genç nüfusun kırsaldan kente göçünün önlenmesi, hatta “tersine göç”ün sağlanması amaçlanıyor.

Kırsaldaki yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayinin gelişmesine destek olmak, kaliteli ve sürdürülebilir üretim amacı ile verdiğimiz IPARD desteklerinde ülkemiz genelinde şimdiye kadar; 25 binden fazla projeye yaklaşık 45,5 Milyar TL hibe desteği verilmiş, bu hibeler sayesinde 98.2 Milyar TL`lik yatırım yapılmıştır.Bu projeler içerisinde genç girişimcilere ait proje sayısı 13 bin 843; kadın girişimcilere ait proje sayısı ise 6 bin 558’dir.

Tarım-sanayi entegrasyonuna yoğun katkı sağlayan TKDK; katma değeri yüksek üretim altyapısının güçlenmesine ve yeni istihdam alanları oluşmasına vesile olmuş ve yaklaşık 96 Bin kişilik istihdam sağlanmasında pay sahibi olmuştur.

IPARD I ve IPARD II Programı döneminde 42 olan il sayısı, 2024’ün ilk çeyreğinde başlatılması planlanan IPARD III Programı ile 81 ile çıkarılmıştır.Mevcut destek kapsamındaki sektörlere kırsal alt yapı ve yem bitkileri yetiştiriciliği gibi yenileri de eklenmiştir.

Image2-2

TKDK, bu yeni 39 IPARD ilinde irtibat ofisleri açarak kurumsal yapılanmasının sonuna yaklaşmaktadır.Kırıkkale ilimizden gelen proje başvurularıKırıkkale irtibat ofisi vasıtasıyla Ankara İl Koordinatörlüğüne iletilecek ve projelere ilişkin gerekli kontroller Ankara ilimizdeki TKDK personeli tarafından gerçekleştirilecektir.

Image1-2Türkiye Yüzyılı hedefleri uygulanacak olan yeni IPARD-3 Programı ile;

                Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin pazarlama yeterlilikleridahil olmak üzere rekabet gücünün artırılması,

                Kaynakların verimli kullanımı ile yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması,

                Özellikle gıda güvenliği, hijyen, çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında işletmelerimizin ilgili AB standartlarına uyum sağlaması,

                Tarımsal ürünler için yeni pazar fırsatları yaratılması, yeni teknolojiler ve inovasyonun tarımsal üretimde de benimsenmesi,

                AB standartlarına uyum konusunda gerekli şartların sağlanması, atıkların tasfiyesi, yenilebilir enerjilerin kullanılması, çevre dostu yatırımların desteklenmesi ve istihdama katkı sağlanması,

                Kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi ve kırsal nüfusun azalmasının tersine çevrilmesi… hedeflenmekte olup, Kırıkkale ilimizde de bu imkanlardan faydalanması dileğimizdir.

Diğer taraftan, Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da proje başvurusunda bulunan genç ve kadın yatırımcılara, projelerin sıralanması aşamasında ek puan verilerek ve yatırımın uygulama aşamasında ilave hibeler verilerek pozitif ayrımcılık uygulanmaya devam edilecektir.

Image6-1Image8-1

Kaynak: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı