T.C.
KESKİN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, BARAKOBASI Mahalle/Köy, 122 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz %3-5 eğimli killi tınlı toprak yapısına haiz kuru tarım arazisidir.
Adresi : Kırıkkale İli Keskin İlçesi Barakobası Köyü Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 68.600,02 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.064.860,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:07
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, BARAKOBASI Mahalle/Köy, 118 Ada, 9 Parsel, Taşınmaz %3-5 eğimli killi tınlı toprak yapısına haiz kuru tarım arazisidir.
Adresi : Kırıkkale Keskin Barakobası Köyü Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 44.536,52 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.340.563,70 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 10:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:34

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, BARAKOBASI Mahalle/Köy, 121 Ada, 119 Parsel, Taşınmaz %3-5 eğimli killi toprak yapısına haiz kuru tarım arazisidir.
Adresi : Kırıkkale İli Keskin İlçesi Barakobası Köyü Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 32.534,53 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 979.273,40 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 12:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 12:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, BARAKOBASI Mahalle/Köy, 121 Ada, 139 Parsel, Taşınmaz %2-4 eğimil killi toprak yapısına haiz kuru tarım arazisidir.
Adresi : Kırıkkale İli Keskin İlçesi Barakobası Köyü Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 52.077,86 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.567.547,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 14:08
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 14:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 14:08
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 14:08

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, BARAKOBASI Mahalle/Köy, 121 Ada, 60 Parsel, Taşınmaz %3-5 eğimli killi toprak yapısına haiz kuru tarım arazisidir.
Adresi : Kırıkkale İli Keskin İlçesi Barakobası Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 64.301,69 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.935.490,20 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:27

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02051635