T.C.
DELİCE İCRA DAİRESİ
2023/11 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Kırıkkale İli, Delice İlçesi, Cingeyli (Meşeyayla) Köyü 122 Ada 109 Parsel Sayılı Taşınmaz Delice / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 14.784,56 m2
Arsa Payı : tam
Kıymeti : 438.953,59 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:52
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 10:52
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:52

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02003026