4Bc69Bee 74Ad 4Bb8 B039 9Db110Df93Df

Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında, Bakanlık ilgili birimlerinden Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve uzmanların katılımıyla İllerde toplantılar düzenlendi.  Bu çerçevede, Kırşehir’de düzenlenen toplantıya Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioglu ve Daire Başkanları ile Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Ateş, Kırşehir İl Müdürü Mustafa İlmeç, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, İlçe Müdürleri ve İl teknik komiteleri ile Bakanlığa bağlı ilgili kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

F2Be0D53 F102 4869 B70E Cf0598089D51

Tarımsal üretimin planlanması yerelden merkeze bir yaklaşım ile gerçekleşmekte olup, bu kapsamda bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, bilinçli üretim ve kaynakların etkin kullanımı, su varlığı  gibi konular dikkate alınarak ürün deseni belirlendi ve sonuçlar Bakanlıkta kurulan Tarımsal Üretimin Planlanması Kuruluna iletildi.

Kaynak: Kırıkkale Tarım Orman İl Müdürlüğü