Tarımda sözleşmeli üretim dönemi

Türkiye'de tarımsal üretim artık bir envanter çalışması doğrultusunda üretilecek .Bunun için tarımda sözleşme üretim dönemi başladı .Bu konuda çiftçilere bilgi verildi.

Tarımsal üretim planlaması ve sözleşmeli üretim toplantısı yapıldı.

İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Şube Müdürleri ve Teknik personelleri, hayata geçecek olan yeni üretim planlaması hakkında İlçe Müdürlükleri personellerine eğitimler vermeye başladı. 

Bu kapsamda ilk eğitim Bahşılı İlçe Müdürlüğü personelleri ’ne verildi. Bakanlık politikalarının anlatıldı toplantıda; Doğal kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak ve uygun bir planlama süreci ile kayıtlılık, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirlik ilkelerini içine alan süreçler aktarıldı. 

Suyu merkeze alan üretim modeli ile stratejik ürünlerin en doğru yerde üretilmesi planlanmaktadır. Sözleşmeli üretim ile üretim yapılan fakat miras, tapu ve mülkiyet sorunları nedeniyle ÇKS’ye kaydolamayan arazilerin sisteme eklenebilmesi sağlanacaktır.

Kaynak: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü