Adına yaraşır bir birlik
Şarttır karağaç köyüne
Dostluk için sefer berlik
Şarttır karaağaç köyüne

Yelsiz ses vermez kamışlar
Bu köye örnek demişler
Görev sizin okumuşlar
Şarttır karaağaç köyüne

Bir köy konağı olsaydı
Cenaze köye gelseydi
Herkes ağlayıp gülseydi
Şarttır karaağaç köyüne

Güzel bir birlik şöleni
Ağırla konuk geleni
Siz deyin yanlış olanı
Şarttır karaağaç köyüne

Hısım ahbap kayırmadan
Birlik dişli sıyırmadan
Fitneye de duyurmadan
Şarttır karaağaç köyüne

Ne hoştur olan düğünler
Birlikte O 'güzel günler
Toplansın gelsinler canlar
Şarttır karaağaç köyüne

Olsa hatıra ormanı
Gönüller bulur dermanı
O yiğitlerin harmanı
Şarttır karaağaç köyüne

Muâllimler yanyana gelse
Bu derde dermanı bulsa
Köye kültür evi olsa
Şarttır karaağaç köyüne

Herkes buluşup biliş'se
Balalar oynayıp gülüş'se
Gelenek hale dönüşse
Şarttır karaağaç köyüne

Ozan Ödüoğlu söyle
Hamhayal'in hoştur böyle
Tüm köyüne selâm eyle
Şarttır karaağaç köyüne