Sadece hasta memnuniyeti değil, sağlık çalışanlarının memnuniyeti de dikkate alınmalı Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Sağlık Bakanlığı İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığınca yayımlanan Kurum Hedef Katsayısı hakkında değerlendirme de bulundu.

 12/08/2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği 4. Maddenin n fıkrasına dayanılarak hazırlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinin Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Yönerge” nin 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğini belirten Necip Taşkın şunları söyledi:

 “Sağlık tesislerinin kurum hedef katsayıları Genel Müdürlük tarafından hesaplanacak. Bu katsayı, Bakanlıkça sağlık tesislerinin dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan olarak kullanılacak olan Kurum Hedef Katsayısı; 4/n fıkrasında belirtildiği üzere, Bakanlıkça sağlık tesislerinde dağıtımına karar verilen ek ödeme miktarının tesis başına belirlenmesinde çarpan olarak kullanılan ve ilgili birimin sağlık hizmet sunumu, finansal sürdürülebilirlik, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler çerçevesinde düzenlenen 1,0 ile 1,3 arasında değişen katsayıyı elde edebilmesi için sağlık tesisinin o dönemde mali açıdan bağımsız olarak hizmet sunumu yapmış olması ve hizmet verilerinin oluşması şartına bağlanmıştır.

 Yönergeye göre sağlık tesislerinin 1,0’in üzerinde bir kurum hedef katsayısı ile değerlendirilebilmesi için sağlık tesisinin sorumlu olduğu Ayaktan Sağlık Hizmetleri, Ameliyathane Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Memnuniyet Göstergeleri bölümlerinin her birinden aldığı toplam puan, ilgili bölüm puanının en az %50’si olmalıdır.

 Puan toplamı 50’den küçük değer alan sağlık tesislerine verilecek katsayı 1.0, puan toplamı 50’ye eşit ya da büyük ve 70’den küçük değer alan sağlık tesislerine verilecek katsayı 1,1, puan toplamı 70’ e eşit ya da büyük ve 90 ‘dan küçük değer alan sağlık tesislerine verilecek katsayı 1,2, puan toplamı 90’a eşit ya da büyük değer alan sağlık tesislerine verilecek katsayı 1,3 olarak tespit edilecek ve ek ödeme bu puanlara göre yapılacak.

 Bu yönergeye göre hangi hastanenin hangi gerçekleşme puanına göre alacağı miktarı şimdiden tespit etmek mümkün değil. Nisan ayından sonra kimin ne kadar alacağı ortaya çıkacak. Anadolu Sağlık Sen olarak değerlendirmemiz şöyledir; mevcut sistemde hekimlerin hastaya ayırdığı zamanın kısıtlı ve yetersiz olduğu yönünde yoğun şikâyetler varken, sağlık tesislerinde en yüksek katsayıya ulaşabilmek için poliklinik sayısını artırmaya zorlayan bu yönerge ile hekimin hastasına ayıracağı zaman daha da kısıtlanacaktır. Öte yandan bu yönergenin alt kadrolarda çalışanlara sağlayacağı artı değeri de kestirmek zor. Bu nedenle sendika olarak önerimiz şudur; gruplandırılan sağlık tesislerinin aylık en az ve en çok dağıtacağı miktara göre çalışanların idari, mali ve hukuki sorumluluk dereceleri dikkate alınarak miktarı yönetmelikte net olarak belirlenecek oranlarda bir ek ödeme sistemi getirilmelidir. Yayımlanan yönergeyi de bu bakış açısıyla değerlendiriyoruz. Sağlık Bakanlığı sadece hasta memnuniyetini değil, çalışanların memnuniyetini de önceleyerek adil bir sistemi yürürlüğe koymalıdır.”