ÖZLÜYORUM NAZLI, NAZLI

Gurbetteyim can yudumu
Özlüyorum nazlı, nazlı
Vallah,  yiğit bozkurdumu
Özlüyorum, nazlı nazlı

Dalgalanan  ayyıldızı
Ona aşkla bakan gözü
Davul, hâlây hele sazı
Özlüyorum nazlı nazlı

Câmide olan  safları
Duvar dibinde lafları
Kabahat, kusur afları
Özlüyorum nazlı, nazlı

Yaşlıların  sözlerini
Nurlu, nurlu  yüzlerini
Ebemin o  gözlerini
Özlüyorum nazlı nazlı

Düğünlerin  neşesini
O ötüşen kuş sesini
Kırda söğüt  gölgesini
Özlüyorum nazlı nazlı

Şu mektepli balaları 
Emmi, dayı halaları
Teğze, yiyen böleleri
Özlüyorum nazlı nazlı

Ödüoğlu sanki deli
Bülbülmü oldu o dili
Toz, toprak esen yeli
Özlüyorum nazlı nazlı