Kırıkkale İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Açıklamanın içeriğinde yol faaliyetleri, içme suyu sektörü, kanalizasyon sektörü, sulama sektörü ve göç idaresi müdürlüğüne ait faailyetler hakkında bilgiler sunuldu.

Yapılan açıklamada kurumun faaliyet alanlarının devam eden çalışmaları şu şekilde aktarıldı.

İl Özel İdaresi'nin 2024 yılı programında, çeşitli sektörlerde toplam 48 proje yer alıyor. Bu projelerden 9'u tamamlanmış, 30'u devam etmekte, 1'i sözleşme aşamasında ve 8'i ise proje aşamasında bulunuyor.

Yol sektöründe, 32,00 km beton yolun 18 km'si ihale edilmiş ve 6,00 km'si tamamlanmış durumda. Ayrıca 65 köyde 170.600 m² kilit parke çalışması yapılması planlanmış ve 90.000 m² parke teslim edilmiş, 50.000 m² ise döşenmiş.

İçmesuyu sektöründe ise köylerde 11 içmesuyu deposu yapımı, 6 sondaj ve 1 boru alımı projesi ile 25 tesis geliştirme projesi yer alıyor. Bunlardan 8'i tamamlanmış, 28'i devam etmekte ve 7'si ise başlanmamış durumda.

Kanalizasyon sektöründe ise 2 adet proje planlanmış, bunlardan biri tamamlanmışken diğeri proje aşamasında.

Sulama sektöründe Delice İlçesi'nde By.Yağlı köyü sulama göleti yapımı için proje değerlendirme aşamasında.

Üst yapı sektöründe ise Göç İdaresi Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) projesinin ihalesi yapılmış ve yer teslimi aşamasında.

 

 

 

İL ÖZEL İDARESİ 2024 YILI PROGRAMI

İl Özel İdaremizin 2024 yılı programında 2 adet Köyyolları sektöründe, 43 adet İçmesuları sektöründe, 2 adet Kanalizasyon sektöründe ve 1 adet de Üstyapı sektöründe olmak üzere TOPLAM 48 projesi mevcuttur.

Bu 48 projenin 9 adedi tamamlanmış, 30 adedi devam etmekte ve 1 adedi Sözleşme aşamasında olup 8 adedi ise proje aşamasındadır.

YOL SEKTÖRÜ

17A32Dc7 Dadc 4624 B02A 1Aec31713805

İl Özel İdaremizce 2024 yılı programına alınan 32,00 Km. (SSB) Beton Yolun 1 etap olarak 18 Km.si ihale edilmiş ve bu 18 Km. yolun 6,00 Km.si tamamlanmış olup 12,00 Km.de çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca 2024 yılı programı kapsamında 65 köyümüzde 170.600 m² kilit parke çalışması planlanmıştır. 90.000 m² parke köylerimize teslim edilmiş ve 35 köyde 50.000 m² parke döşeme işi tamamlanmıştır.

İdaremiz Beton Yol ve Kilit Parke üretimi için maliyetlerin düşürülmesi amacı ile 1 adet Keskin İlçemizde 2 adet te Balışeyh İlçemizde olmak üzere toplam 3 adet Beton-Kilit Parke Fabrikası kurulmuş ve bu güne kadar İl Özel İdaremiz makine ve iş gücü imkanları ile 443.049 m² kilit parke ile 52.521 adet bordür üretimi yapılmıştır.

İÇMESUYU SEKTÖRÜ

D59Ebedc D2E8 4027 A164 F0Bfd1C4B6B9

İlimize bağlı köylerde 2024 yılı içerisinde 11 adet içmesuyu depo yapımı, 6 adet sondaj ve 1 adet boru alımı ile 25 adet tesis geliştirme projesi ( terfi hattı yapımı, kolektör ve depo tadilatı) olmak üzere toplam 43 adet içmesuyu projesi programa alınmıştır.

Bu projelerden 8 adedi tamamlanmış ve 28 adedi ise devam etmekte olup sondaj açılması için uygun mevsimin gelmesi beklenen 7 adet projemize başlanmamıştır.

KANALİZASYON SEKTÖRÜ

A G P M D M 250822 W O R T H I N G 001 J P G

İdaremizce 2024 yılı içerisinde programa alınan 2 adet kanalizasyon yapım işinin 1 adedi tamamlanmış diğeri ise proje aşamasındadır.

SULAMA SEKTÖRÜ

87D2D570 1317 4054 Bc85 75300Ccb6B16

2024 yılı için Delice İlçesi By.Yağlı köyü sulama göleti yapım işi KOP programına teklif edilmiş olup proje değerlendirme aşamasındadır.

ÜST YAPI SEKTÖRÜ

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT İŞLER:

Duzensiz Gocmen

GÖKSEM Projesinin (Göç İdaresi Göçmen Kabul ve Sevk Merkezi) ihalesi yapılmış olup yer teslimi aşamasındadır.

Kaynak: Kırıkkale İl Özel İdaresi