Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri YAŞAR 2024 yılı Ramazan ayı Dolayısıyla yaptığı açıklamada amazan ayının toplum hayatında ve İslam dinindeki önemine vurgu yaptı.

Müftü Yaşar "Rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayına erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. 10 Mart 2024 Pazar günü kılacağımız ilk teravih namazının ardından 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız."dedi.Yaşar "Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değeri kamuoyunun gündemine taşımaktadır. Belirlenen konu, Ramazan ayı boyunca etraflı bir şekilde ele alınarak toplumumuzda bir duyarlılık ve farkındalık oluşması hedeflenmektedir. Bu bağlamda bu yılın Ramazan teması "Ramazan ve Ahiret Bilinci" olarak belirlenmiştir." Şeklinde belirtti.

Kırıkkale İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar açıklamasının devamında "En güzel surette yaratılan insan, fiziki dünyaya ve fizikötesi âleme yönelik boyutlan olan bir varlıktır. Bu açıdan, insanın kendisini, Rabbini, varlık âlemini anlamlandırmadaki en büyük imkânı, sağlam bir inancı benimsemesidir. Söz konusu inancın mihenk noktası ise insanoğlunun dünyadaki yürüyüşünü sona erdiren, hayata anlam katıp onu yaşanılır kılan, ruhun cesetten ayrılışının resmi olan ölüm gerçeğidir. Nitekim dünya ve ukbå rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in; "O, hanginizin daha güzel amel işleyeceği konusunda sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır..." (Mülk, 67/2) ayetinde açıkça beyan edildiği üzere Rabbimiz, ölümü hayata takdim ederek bu gerçeğe işaret etmiştir.

Dünyaya kapıları kapatan ölümün ardından insana açılan ähiret hayatı, Allah inancının en güçlü göstergesidir. Bu bağlamda, esas âlem olan âhiretin varlığını benimsemek insanın fıtratına yerleştirilmiş değerli bir özelliktir. Öte yandan, insan nefsinin yeryüzü yolculuğundaki değişmez İsteği, ölümsüzlük yani ebedi yaşama ve daimi mutlu olma arzusudur. Nitekim şeytanın insanoğlunu, ona ebedilik vadederek kandırmaya çalıştığı ayetlerde bildirilen bir husustur. (A'raf, 7/20) Esasında geçici dünya hayatı için büyük bir yanılsamadan ibaret olan insanın ebedilik beklentisi, bizlere her şeyi apaçık bir şekilde gösterip rehberlik eden kitabımız Kur'an'daki, "İçlerinde ebedi yaşama ümidiyle sağlam yapılar mı ediniyorsunuz?" (Şuara, 26/129) sorusuyla

yalın bir şekilde gözler önüne serilmiştir.

Hål böyleyken insanoğlunun fıtrat hafızasına yerleştirilen beka düşüncesi, zaman zaman dünyanın cazibesinin insanı kuşatmasıyla tamah ve âhireti unutarak dünyaya aşırı meyletme durumuna dönüşmekte ve bu durum, ölümü bir kābusa çevirerek hayatı yaşanmaz hale getirmektedir. Oysa gerçek hayat âhiret inancı, kişiyi yok olmanın ve hiçliğin sonu gelmez hezeyanlarından kurtararak onun varlık ve değerinin devamlılığını güvence altına almaktadır. Böylece, ölümle nihayete ermeyen sonsuz bir hayat inancı, her şeyden önce insanın mutlak manada yok olmayacağını, keremine yakışır bir şekilde arzuladığı sonsuzluğa ulaşacağını müjdelemektedir.

Kişinin kulluk yolculuğu neticesinde âhirette gerçek huzura kavuşabilmesi, her an nefis muhasebesiyle tüm davranışlarını iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde gözden geçirmesiyle mümkündür. Bu bilinç üzerine bina edilen âhiret inancı, büyük mahkemenin kurulacağı o dehşetli hesap gününde kulu, hesabını veremeyeceği söz, fiil, tutum ve davranışlardan uzaklaştırarak selamete kavuşturacak bir hayat yaşamasını temin edecektir. Bu meyanda âhirete giden yol işaretlerini bizlere tanıtan Peygamber Efendimizin (sas); "Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır..." (Tirmizi, Sıfatü'l-kıyâme, 25) sözü bu kuvvetli bağı resmeden önemli bir referanstır.

Bu vesileyle Başkanlığımızın belirlediği tema doğrultusunda 2024 yılı Ramazan ayı boyunca vaaz-irşat ve faaliyetler tertip edilmiştir. Bu kapsamda:

1. Ramazan ayı boyunca öğle ve teravih namazlarından önce işlenmek üzere her bir vakit için Başkanlığımızın belirlediği tema ve toplumun öncelikli ihtiyaç duyduğu alanlarda

yalin bir şekilde gozler onune senimiştir.

Häl böyleyken insanoğlunun fıtrat hafızasına yerleştirilen beka düşüncesi, zaman zaman dünyanın cazibesinin insanı kuşatmasıyla tamah ve âhireti unutarak dünyaya aşırı meyletme durumuna dönüşmekte ve bu durum, ölümü bir kâbusa çevirerek hayatı yaşanmaz hale 2/2 edir. Oysa gerçek hayat ahiret inancı, kişiyi yok olmanın ve hiçliğin sonu gelmez arından kurtararak onun varlık ve değerinin devamlılığını güvence altına almaktadır. Böylece, ölümle nihayete ermeyen sonsuz bir hayat inancı, her şeyden önce insanın mutlak manada yok olmayacağını, keremine yakışır bir şekilde arzuladığı sonsuzluğa ulaşacağını müjdelemektedir.

Kişinin kulluk yolculuğu neticesinde âhirette gerçek huzura kavuşabilmesi, her an nefis muhasebesiyle tüm davranışlarını iman, kulluk ve güzel ahlak ekseninde gözden geçirmesiyle mümkündür. Bu bilinç üzerine bina edilen ahiret inancı, büyük mahkemenin kurulacağı o dehşetli hesap gününde kulu, hesabını veremeyeceği söz, fiil, tutum ve davranışlardan uzaklaştırarak selamete kavuşturacak bir hayat yaşamasını temin edecektir. Bu meyanda âhirete giden yol işaretlerini bizlere tanıtan Peygamber Efendimizin (sas); "Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır..." (Tirmizi, Sıfatü'l-kıyâme, 25) sözü bu kuvvetli bağı resmeden önemli bir referanstır.

Bu vesileyle Başkanlığımızın belirlediği tema doğrultusunda 2024 yılı Ramazan ayı boyunca vaaz-irşat ve faaliyetler tertip edilmiştir. Bu kapsamda:

1. Ramazan ayı boyunca öğle ve teravih namazlarından önce işlenmek üzere her bir vakit

İçin Başkanlığımızın belirlediği tema ve toplumun öncelikli ihtiyaç duyduğu alanlarda konu tespiti yapılmıştır. 2. Aynı minval üzere kadınlara yönelik vaaz ve irşat programları hazırlanmıştır.

3. Il genelinde bütün camilerde din görevlileri tarafından tespit edilecek vakitlerde

mukabele programları tertip edilecektir.

4. Kur'an kursu öğreticileri tarafından Kur'an kurslarında yada tercih ettikleri camilerde

kadınlara yönelik mukabele programları tertip edilecektir. Mukabele programlarında cüzlerde öne çıkan mesajlar uygun bir zaman diliminde cemaate aktarılacaktır. 5. Çarşı Camii'nde öğle ve cuma namazlarından önce okunan cüzün anlamı anlatılacaktır.

6. Müftülüğümüz bünyesinde eğitim faaliyetinde bulunan Hafızlık Kur'an kursları öğrencileri, ilimizde merkezi camilerde mukabele okuyacaklardır.

7. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İlimiz Merkez Çarşı Camii ve Bülenthan Camii'nde hatim ile teravih namazı kılınacaktır.

8. Vatandaşlarımız tarafından mektup, fax, e-posta vb. yollarla yazılı olarak; müftülüğe bizzat gelerek ya da telefonla yöneltilen sorulara cevap vermek ve aileye yönelik hizmet sunmak üzere vaizlerimiz tarafından Aile ve Dini Rehberlik Büromuzda hizmet sunulacaktır.

9. Ayrıca "Alo 190 dini bilgilendirme hattı"na gelen sorulara cevap vermek maksadıyla başkanlığımızın planlaması doğrultusunda haftanın yedi günü 09.00'de başlayarak iftar vaktine kadar vaizlerimiz tarafından hizmet sunulacaktır.

10. 05 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek Kadir Gecesi münasebetiyle Nur Camii'nde Kur'an Ziyafeti ve hatim programı tertip edilecek, tüm camilerde Kur'an tilavet edilecek ve hatim duası yapılacaktır.

11. Şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere yetimler, engelliler, göçmenler, emekli personel, çocuk evleri, öğrenci yurtları, huzurevi, hastane, ceza infaz kurumu, AMATEM, kadın konuk evleri vb. kişi ve kurumlara yönelik Müftülüğümüz personeli tarafından gerçekleştirilecek, programlar düzenlenecektir.

ziyaretler

12. Halkımızın talepleri doğrultusunda camilerde itikafa girmelerine imkan sunulacaktır.

Ramazan Ayi Bu Pazar Gecesi Basliyor 170989976613. Kadir gecesinde vatandaşlarımızın geceyi ifası için Nur Camii sabaha kadar ibadete

açık bulundurulacaktır. 14. Çarşı Camii'nde bulunan Sakal-ı Şerif kadir gecesinde cami görevlilerinin

sorumluluğunda ziyarete açılacaktır.

Bu vesileyle aziz milletimizin, İslam aleminin ve Kırıkkaleli kardeşlerimin Ramazan ayını tebrik eder, iyilik ve doğruluk yolunda yaşadığımız bir hayatın âhiretimizi mamur etmesi temennisiyle, bizleri sırât-ı müstakîm çizgisi üzerinde sabit kılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."dedi.

 

Kaynak: Kırıkkale Müftülügü