437540648 1842049686312884 7037047533860636015 N

İl Tarım Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından yürütülen, ‘’Büyükyağlı Köyü Mera Islah ve Amenajman Projesi’’ kapsamında Büyükyağlı Köyü sınırlarında bulunan 1.682 da yüzölçümlü mera alanının 500 da'lik kısmında, 2023 yılında karışık yem bitkisi ekimi yapılmıştır. Söz konusu alanda İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve teknik personelleri, mera bitkilerinin topraktan çıkışlarını ve fizyolojik gelişimlerini incelemiştir.

437566474 1842049609646225 3546850838874860280 N

Bu proje ile düşük verimli mera alanlarının daha verimli hale getirilmesi, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması ve meralardaki ot verimini artırarak kaba yem ihtiyacının sağlanması amaçlanmıştır.

Kaynak: Kırıkkale Tarım Orman İl Müdürlüğü