Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından yürütülen Delice İlçesi Büyükyağlı Köyü Mera Islah ve Amenajmanı Projesi faaliyetleri kapsamında 176 ada 1 nolu parselde 500 dekar alanda, 2023 yılı ekimi yapılan mera bitkisinin üst gübreleme faaliyetleri ile 200 dekar alanda mera bitkisi tohum karışımı ekimi yapıldı. 

F B I M G 1709136566401Bu projede meraların ot verimini artırmak ve kaba yem üretimi için ihtiyaç dengesini sağlamak adına mera tohum karışımı ekimleri yapılmaktadır. 

Ayrıca yapılan üst gübreleme faaliyetleri ile toprak verimliliği artırılarak mera bitkisinin besin değeri ve kalitesi yükseltilmektedir.

 İl Müdürlüğü olarak Kırıkkale meralarında uygulanan mera ıslah projeleri ile bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede kırsalda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenme ihtiyacı daha etkin şekilde karşılanarak sürdürülebilir bir üretim yapısı tesis edilmektedir. 

F B I M G 1709136561834

Kaynak: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü