Tarım ve Orman Bakanlığı; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması amacıyla 2004 yılında yayınladığı İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin Yönetmelik ile iyi tarımın ülkemizde yaygınlaştırılması ve konuya ulusal bir düzenleme getirilmesi için tarımsal ürünlerin İyi Tarım Uygulamaları (ITU) şartlarına göre üretilmesi ve belgelendirilmesini teşvik etmektedir.

Bu kapsamda Kırıkkale genelinde ITU sertifikası almaya aday toplam 14 dekar alanı bulan, 19 adet serada üretime başlayan örtü altı yetiştiricisinin denetimleri yapıldı.

Bakanlıkça yetkili Sertifikasyon Kurulusu ve İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik personelleri, tarafından gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi