Kırıkkale'deki çocuk sağlığı ve hastalıkları kadroları, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçlarına göre boş kaldı. Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, birçok hastanede benzer durumların yaşandığını ve bu durumun ciddi bir sağlık krizine işaret ettiğini belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadroları Boş Kaldı, Prof. Dr. Çokuğraş Süreci Değerlendirdi

Tıpta Uzmanlık Sınavı yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla, birçok hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün boş kaldığı görüldü. Türk Pediatri Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, bu durumu değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Çokuğraş, "İstanbul’da çok köklü kliniklerde kadroların büyük bir bölümü boş kaldı. Çok yoğun hasta bakılan yerlerde bu gidişle asistan olmayacak gibi gözüküyor. Yine de gelecek için ümitsiz değiliz, bunların gelip geçecek günler olduğuna inanıyoruz" dedi.

Son yıllarda pediatri bölümünün tercih oranlarında yaşanan düşüşe dikkat çeken Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birçok hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları branşının boş kaldığını belirtti. Prof. Dr. Çokuğraş, Bağcılar, Ümraniye, Haseki ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde hiçbir doktorun pediatri bölümünü tercih etmemesi nedeniyle kadroların boş kaldığını söylerken, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 30 kişilik kadrosuna sadece 2 kişinin yerleştiğine dikkat çekti.

"Kırıkkale'de Asistan Yokluğu Kliniklerin Kapanma Noktasına Getirdi"

Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, İstanbul'daki köklü kliniklerde kadroların büyük ölçüde boş kaldığını ve bu durumun Anadolu'nun birçok yerindeki üniversite hastanelerinde de yaşandığını belirtti. Özellikle Kırıkkale gibi illerde asistan yokluğunun klinikleri kapatma noktasına getirdiğini vurgulayan Çokuğraş, "Kırıkkale, Fırat Üniversitesi, 19 Mayıs, Trabzon ve hatta Edirne gibi köklü üniversite hastanelerinde de benzer durumları yaşıyoruz. Bu şekilde devam ederse, Türk halkı çocuklarına baktıracak çocuk doktoru bulamayacak gibi görünüyor" dedi.

"Sadece Pediatri Değil, Pediatrinin Yan Dalları da Tercih Edilmiyor"

Çocuk hekimliğinin emek istediğini ve malpraktis konusunun konuşulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, pediatri kliniklerinin tercih edilebilirliğinin azaldığını ve bu durumu tersine çevirmek için çalıştıklarını söyledi. Çokuğraş, pediatriyi öğrencilere sevdirerek gelecekteki hekim kitlesini oluşturmaya çalıştıklarını ve bu konuda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Çokuğraş, "Geçenlerde İzmir’de bir etkinlik yaptık. Öğrencilere pediatriyi anlatarak, sevdirerek arkadan gelecek bir kitle oluşturmaya çalışıyoruz. El ele verilirse aksayan noktalar tespit edilip hep beraber çözüm yolları üretilirse, üstesinden gelinmeyecek bir iş değil. Türk Pediatri Kurumu’nun başkanıyım ve bütün çocuk hekimlerinin üst kuruluşu olarak gelecek için ümitsiz değiliz. Pediatriyi seçmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Kırıkkale'deki ve diğer illerdeki pediatri branşının tercih edilmemesi, sağlık sisteminde önemli bir sorun olarak dikkat çekiyor. Prof. Dr. Çokuğraş, bu durumun çözümü için tüm sağlık çalışanlarının ve kurumlarının iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

İHA

Kaynak: İHA