T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2021/1640 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1640 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

685.000,00

1

Taşıt

71EU426 Plakalı , 2012 Model , TÜMOSAN Marka , 80 85 4WD KABİNLİ Tipli , TRAKTÖR

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:32
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:32

(İİK m.114/4)

Kaynak: ilan.gov.tr