T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/15 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale ili Merkez ilçe Aşağımahmutlar Mahallesi 816 ada 10 parsel plansız alanda kalmaktadır. Taşınmazlar, il merkezine 8,5 km, uzaklıkta olup seyrek yapılaşmamın olduğu bir konumdadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Valilik, Adliye okul gibi sosyal donatılara 9,0 km uzaklıkta bir konumdadır. Eğimli bir topoğrafyaya sahip olan taşınmazlar boştur. Taşınmazların değer tespitinde; Dava konusu taşınmaz her ne kadar tapu kaydında tarla geçsede yapılaşmaya yakın bir olduğu bu sebeplerden dolayı; cins, nevi ve kıymetine etki eden tüm unsurlar, ulaşım durumu, piyasa araştırması, arz-talep durumları, hisseli olup olmaması, yüzölçümü, bölgedeki konumu, değerine tesir edecek tüm objektif etkenler ile günün ekonomik koşulları, üzerinde taşınmazların alım ve satım rayiç bedelleri gibi kriterler göz önünde tutularak taşınmazın değerleme konusu gayrimenkulün bağ evlerinin olduğu yapılaşma alanında bulunduğu da göz önüne alınmıştır.
Adresi : Aşağı Mahmutlar Köyü Kuyu Çayı Mevkii 816 Ada 10 Parsel Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 14.231,33 m²
Kıymeti : 2.846.266,00 TL 
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2024 - 10:01 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/03/2024 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 10:01 - Bitiş Tarih ve Saati: 03/04/2024 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr