T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2024/76 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/76 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.170.000,00

1

Taşıt

10 AJB 316 Plakalı , 2022 Model , PEUGEOT Marka , Peugeot Expert Traveller Tipli vasıta

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 11:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2024 - 11:08
Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2024 - 11:08

Kaynak: ilan.gov.tr