T.C.
KIRIKKALE
İCRA DAİRESİ
2019/48345 ESAS
 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/48345 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

850.000,00

1

Taşıt

06 GS 301 Plakalı, 2016 Model, PEUGEOT Marka, 508 Tipli, 10JBHC3041296 Motor No'lu, VF38DBHZTGL01 ...


Artırma Bilgileri
 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 13:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 13:57

(İİK m.114/4)

Kaynak: ilan.gov.tr