T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2022/13879 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/13879 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 140 Ada, 39 Parsel, A Blok Zemin Kattaki 55 Nolu B.B. Dükkan Parselin keşif anında hafriyat yapılmış şekilde boş olduğu, değerlendirme arsa olarak yapılmıştır.

Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Doğanlık Mahallesi 140 Ada 39 Parsel 55 Bb Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 46 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal =2,75 Hmaks =45,50 m
Kıymeti : 92.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İhale alıcısı taşınmazın "bağımsız bölümle irtibatlandırılmadan işlem yapılamaz 09/04/2014 tesis tarih ve 964 yevmiye beyan şerhi , yüklenici kendi adına irtifakı kurulan bağımsız bölümleri belediyeden muvafakat almadan satamaz 11/07/2023 tarih ve 6861 yevmiye beyan şerhi"ile birlikte almayı taahhüt ve kabul etmiş sayılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:01
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:01


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 140 Ada, 39 Parsel, A Blok Zemin Kattaki 56 B.B. Nolu dükkan Parselinkeşif anında hafriyat yapılmış şekilde boş olduğu, değerlendirme arsa olarak yapılmıştır.
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Doğanlık Mahallesi 140 Ada 39 Parsel 56 Bb Taşınmaz Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 46 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal = 2,75Hmaks = 45,50 m.
Kıymeti : 92.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İhale alıcısı taşınmazın "bağımsız bölümle irtibatlandırılmadan işlem yapılamaz 09/04/2014 tesis tarih ve 964 yevmiye beyan şerhi , yüklenici kendi adına irtifakı kurulan bağımsız bölümleri belediyeden muvafakat almadan satamaz 11/07/2023 tarih ve 6861 yevmiye beyan şerhi"ile birlikte almayı taahhüt ve kabul etmiş sayılacaktır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:11
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:11


3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 140 Ada, 39 Parsel, A Blok Zemin Kattaki 57 B.B. Nolu dükkan Parselin keşif anında hafriyat yapılmış şekilde boş olduğu, değerlendirme arsa olarak yapılmıştır.
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Doğanlık Mahallesi 140 Ada 39 Parsel 57 Bb Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 65 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal = 2,75 Hmaks =45,50 m
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İhale alıcısı taşınmazın "bağımsız bölümle irtibatlandırılmadan işlem yapılamaz 09/04/2014 tesis tarih ve 964 yevmiye beyan şerhi , yüklenici kendi adına irtifakı kurulan bağımsız bölümleri belediyeden muvafakat almadan satamaz 11/07/2023 tarih ve 6861 yevmiye beyan şerhi"ile birlikte almayı taahhüt ve kabul etmiş sayılacaktır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:21
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:21


4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, DOĞANLIK Mahalle/Köy, 140 Ada, 39 Parsel, A Blok Zemin Kattaki 58 B.B. Nolu dükkan Parselin keşif anında hafriyat yapılmış şekilde boş olduğu, değerlendirme arsa olarak yapılmıştır.
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Doğanlık Mahallesi 140 Ada 39 Parsel A Blok Zemin Kattaki 58 B.B. Nolu dükkan Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 56 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal = 2,75 Hmaks =45,50 m
Kıymeti : 112.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İhale alıcısı taşınmazın "bağımsız bölümle irtibatlandırılmadan işlem yapılamaz 09/04/2014 tesis tarih ve 964 yevmiye beyan şerhi , yüklenici kendi adına irtifakı kurulan bağımsız bölümleri belediyeden muvafakat almadan satamaz 11/07/2023 tarih ve 6861 yevmiye beyan şerhi"ile birlikte almayı taahhüt ve kabul etmiş sayılacaktır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:31
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:31


5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1707 Ada, 1 Parsel, Satışa konu taşınmazın 64011/3571343 hissesi
Adresi : Kırıkkale İle Yaşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 1707 Ada 1 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 35.713,43 m2
Arsa Payı : 64011/3571343
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal 2,75 - Hmaks=45,50 m.
Kıymeti : 384.066,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:41


6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1933 Ada, 11 Parsel, Satışa konu taşınmazın 12019/13269 hissesi
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 1933 Ada 11 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 721,14 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam 4kat =0,30
Kıymeti : 1.081.710,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Krokisinde A, B harfleri ile gösterilen yapılar tescilsizdir 19/10/2012 tarih - 1846 yevmiye nolu beyan şerhi
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 10:51
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 10:51


7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1929 Ada, 3 Parsel, Satışa konu taşınmazın 51169/71469 hissesi
Adresi : Kırıkkale İle Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 1929 Ada 3 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 511,69 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 Kat =0,30
Kıymeti : 511.690,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:01


8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 970 Ada, 57 Parsel, Satışa konu taşınmazın arsa alanı 679,00 m2 olup arsanın 442,12 m2 oranında hissesi
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 970 Ada 57 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 442,12 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat = 0,30
Kıymeti : 353.696,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:11
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:11


9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 988 Ada, 39 Parsel, Satışa konu taşınmazın arsa alanı 580,00 m2 olup419,71 m2 oranında hissesi
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 988 Ada 39 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 419,71 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat =0,30
Kıymeti : 167.884,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: (tapu kaydındaki gibidir) ihale alıcısı taşınmaz kaydında 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme beyan şerhi 14/04/2015-1222 tesis tarih yevmiye nolu birlikte almayı taahhüt ve kabul etmiş sayılacaktır.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:21


10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 988 Ada, 41 Parsel, Satışa konu taşınmazın arsa alanı 579,50 m2 olup arsanın 334,50 m2 oranında hissesi
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 988 Ada 41 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 334,50 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 2 Kat =0,30
Kıymeti : 133.800,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:31


11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 967 Ada, 67 Parsel, Satışa konu taşınmazın 39844/51834 hissesi
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 967 Ada 67 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 398,44 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat=0=30
Kıymeti : 159.376,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:41
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:41


12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1716 Ada, 1 Parsel, Satışa konu taşınmazın 102700/425899 hissesi
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 1716 Ada 1 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.027,00 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 205.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:(tapu kaydındaki gibidir) İhale alıcısı taşınmazın kaydında bulunan "Diğer, Zilliyeti Mehmet oğlu Mehmet ERKOÇ' a aittir. TesisYev.No:07/10/2013-2257 Nolu muhtesat şerhi ile taşınmazı almayı kabul etmiş sayılacaktır
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 11:51
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 11:51


13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 2264 Ada, 1 Parsel, Satışa konu taşınmaz
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi 2264 Ada 1 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 3.827,43 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Hükmü 0,60 Emsal Hmaks = 12,50 m.
Kıymeti : 30.622.720,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:( tapu kaydındaki gibidir) ihale alıcısı taşınmazın kaydındaki dikkat birden fazla Mehmet Ali Aktuğ vardır beyan şerhi 04/03/1987-836 tesis tarih yevmiye nolu beyan şerhi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme,14/04/2015-1222 tesis tarih yevmiye nolu beyan şerhi ile almayı kabul ettiği ihtar olunur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 12:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 12:01
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 12:01


14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1934 Ada, 10 Parsel, Satışa konu taşınmazın borçluya ait 471/487 hissesi
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Yenişehir Mahallesi 1934 Ada 10 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 436,23 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Kat =0,30
Kıymeti : 174.492,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 12:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 12:11


15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, salik Mevkii, 560 Ada, 11 Parsel, Satışa konu taşınmaz
Adresi : Kırıkkale İle Yahşihan İlçesi Merkez Mahallesi 560 Ada 11 Parsel Taşınmaz Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 4.554,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzıEmsal = 1 Hmaks = 9,50 m.
Kıymeti : 2.928.439,80 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 12:21
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 12:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 12:21
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 12:21


16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, salik Mevkii, 558 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmaz
Adresi : Kırıkkale İle Yahşihan İlçesi Merkez Mahallesi 558 Ada 7 Parsel Salik Mevkii Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.596,00 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Emsal = 1 Hmaks 12,50 m.
Kıymeti : 1.279.875,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:31


17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1202 Ada, 7 Parsel, Satışa konu taşınmaz
Adresi : Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Merkez Mahallesi 1202 Ada 7 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 4.337,34 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.337.340,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2024 - 13:41
Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 13:41

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr