T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2024/200 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/200 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
800.000,00 1 Taşıt 06CUK209 Plakalı , 2021 Model , CITROEN Marka , otomobil/s Tipli , 10XVDU1864465 Motor No'lu , VF7SX ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:26
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 10:26
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 10:26

(İİK m.114/4)

Kaynak: ilan.gov.tr