T.C.
KIRIKKALE 
İCRA DAİRESİ
2023/12595 ESAS
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12595 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İl, Merkez İlçe, GÜRLER Mahalle/Köy, 565 Ada, 2 Parsel, 13 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu ...

Adresi : Gürler Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi Şükür Apartmanı No: 48 Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 225 m2
Arsa Payı : 12850/70000
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Katlı % 40 kullanımlı Konut alanı
Kıymeti : 4.500.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 11:14

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr