T.C.
KIRIKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/48 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsadır. Ayrık nizam, 3 kat, TAKS:0,30, konut imarlıdır. Üzerinde çeşitli ağaçlar bulunmaktadır.

Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah. 138 ada 2 parsel
Yüzölçümü : 901 m2 -
İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır.
Kıymeti: 1.057.670,00 TL
KDV Oranı : %10 -
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:37 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 13:37

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsa olup, üzerinde 46,00 m2 havuz bulunduğu, Ayrık Nizam, Konut, TAKS 0,25, 3 Kat Konut imar planındadır.
Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah.139 ada 5 parsel
Yüzölçümü : 836 m2 - İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 878.780,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:47 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 13:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:47 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 13:47

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsadır. Ayrık Nizam, Konut, TAKS 0,25, 3 Kat Konut imar planındadır.
Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah. 139 ada 6 parsel
Yüzölçümü : 598 m2 - İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 598.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 13:57 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 13:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 13:57 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 13:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsadır. Ayrık Nizam, Konut, TAKS 0,25, 3 Kat Konut imar planındadır.
Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah. 139 ada 7 parsel
Yüzölçümü : 611 m2 - İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 611.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:07 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 14:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:07 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 14:07

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsadır. İmar planında park alanı olduğu, üzerinde yapı bulunmadığı, fiili durumda el atma bulunmadığı, Meskun mahalde ve belediye hizmetlerinden yararlanabilecek bir konumdadır.
Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah. 149 ada 1 parsel
Yüzölçümü : 534 m2 - İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır. - Kıymeti: 534.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:17 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 14:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:17 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 14:17

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsadır. İmar planında park alanı olduğu, üzerinde yapı bulunmadığı, fiili durumda el atma bulunmadığı, Meskun mahalde ve belediye hizmetlerinden yararlanabilecek bir konumdadır.
Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah. 149 ada 2 parsel
Yüzölçümü : 791 m2 - İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 791.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:27 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 14:27

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:27 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 14:27

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsadır. İmar planında park alanı olduğu, üzerinde yapı bulunmadığı, fiili durumda el atma bulunmadığı, Meskun mahalde ve belediye hizmetlerinden yararlanabilecek bir konumdadır.
Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah. 149 ada 3 parsel
Yüzölçümü : 624 m2 - İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 624.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:37 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 14:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:37 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 14:37

8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bölge, Belediye ve kamu hizmetlerinden faydalandığı, imar özellikleri bakımından gelişimi devam eden bir bölgede bulunduğu, ulaşımın özel ve toplu taşıma araçları ile yapılabilecek durumda olduğu, Çullu caddesi Üzerinde olduğu, merkezi birimlere 4950 mt mesafede, Çullu Köyü merkezine yakın olduğu, etrafında az katlı köy yerleşimi ve hayvancılık amaçlı yapılar olduğu, eğimli bir topoğrafyaya sahip olduğu tespit edilmiştir. Tapu vasfı arsadır. İmar planında park alanı olduğu, üzerinde yapı bulunmadığı, fiili durumda el atma bulunmadığı, Meskun mahalde ve belediye hizmetlerinden yararlanabilecek bir konumdadır.
Adresi : Kırıkkale ili Merkez ilçesi Çullu Mah. 149 ada 4 parsel
Yüzölçümü : 537 m2 - İmar Durumu:Yukarıda açıklanmıştır. Kıymeti: 537.000,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 14:47 - Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2024 - 14:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 14:47 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 14:47

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr