T.C.
KIRIKKALE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/17 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale Merkez Aşağımahmutlar Köyü 902 ada 31 parsel: Taşınmazın tapu kaydında vasfı tarladır. 7.180,11 m2 yüzölçümlüdür. Her ne kadar tapu kaydında tarla vasfında geçsede yapılaşmaya yakın bir bölgede olması, cins nevi ve kıymetine etki eden tüm unsurlar ulaşım durumu, piyasa araştırması, arz-talep durumları, hisseli olup olmaması, yüzölçümü, bölgedeki konumu, değerine tesir edecek tüm objektif etkenler ile günün ekonomik koşulları gözönünde bulundurularak değeri tespit edilmiştir. İçerisinden yol geçmekte olup, sulanabilir, düz bir topografyada bulunmakta; eski Samsun yolu asfaltına 650 metre ve Çorum yoluna 750 metre uzaklıkta bir konumdadır. İmar plansız alanda kalmaktadır.
Adresi : Aşağımahmutlar Köyü Arkaltı Mevkii 902 Ada 31 Parsel Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 7.180,11 m²
İmar Durumu :İmar plansız alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 2.513.038,50 TL -
KDV Oranı : %10 -
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2024 - 10:20 - Bitiş Tarih ve Saati: 26/03/2024 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 10:20 - Bitiş Tarih ve Saati: 25/04/2024 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr