T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2024/138 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/138 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, HACILAR/ALTINOVA Mahalle/Köy, 1244 Ada, 44 Parsel satışa konu taşınmaz
Adresi : Altınova Mahallesi 182 Sokak No:9 Hacılar Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 606,00 m²
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı A-3 ayrık nizam 3 katlı yapı alanı içinde, %35 kullanım alanlı , Taks:0,35 Kaks:1,05
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2024 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 10:53

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr