T.C.
KESKİN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, BÜYÜKCECELİ Mahalle/Köy, 132 Ada, 14 Parsel, Taşınmaz %2-4 eğimli, kill i ...

Adresi : Kırıkkale İli Keskin İlçesi Büyükceceli Köyü Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 51.655,24 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.169.474,63 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 13:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:36
Bitiş Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:36

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr