Örnek No:55*
T.C.
KIRIKKALE
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/74 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale ili Merkez ilçesi Doğanay Köyü 458 ada 225 parsel: İmar plansız alanda kalmaktadır. Taşınmazın yöreye has tüm bitkilerin yetişmesine uygun, 2. Sınıf kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve ekonomik değeri olan nebat(ağaç) tespit edilmemiştir. Keşif esnasında ekili olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu gayrimenkulün Hasandede Köyü merkezine kuş uçuşu 1,02 km, Kırıkkale-Kırşehir karayoluna 840 metre mesafede olduğu görülmüş, arazi % 6-20 aralığında eğimlidir. Vasfı bağdır. 17.642,29 m2'dir.
Adresi : Doğanay Köyü 458 Ada 225 Parsel Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 17.642,29 m2 -
İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. -
Kıymeti: 1.764.229,00 TL
KDV Oranı : %10 -
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/06/2024 - 10:31 - Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2024 - 10:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:31 - Bitiş Tarih ve Saati: 18/07/2024 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr