T.C.
KIRIKKALE 
İCRA DAİRESİ
2020/149 TLMT.
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/149 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İli, Merkez İlçe, HACILAR Mahalle/Köy, 568 Ada, 64 Parsel Arsa vasıflı taşınmaz

Yüzölçümü : 1.737,00 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 3 kat Hmax: 9,50 mt. Taks: 0,35, Kaks: 1,05
Kıymeti : 1.285.380,00 TL
KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri
 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 11:43
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 11:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/06/2024 - 11:43
Bitiş Tarih ve Saati : 27/06/2024 - 11:43

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr