T.C.
KIRIKKALE
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/34 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İli Bahşılı İlçesi Bahşılı Mahallesi 157 ada 12 parsel: 422,00 m² yüzölçümlü arsa vasfındadır. Arazisi düz bir topografyaya sahiptir. İmar planı içerisindedir. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede bulunmaktadır. Taşınmaz imar planında Taks 0,30 Kaks 1,20 4 kat olarak planlanmıştır. Parsel üzerinde yapılaşma ve zirai faaliyet bulunmamaktadır. Elektrik, su, yol gibi her tür belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Çevresindeki yapılaşmanın yoğun olduğu, yeni yapıların ve eski yapıların beraber bulunduğu bir konumdadır. Taşınmaz şehir merkezine, belediye binası, banka, vb. resmi hizmet binalarına 4,50 km, Valilik ve Adliye binalarına 3,00 km, terminal, hastane ve Avm merkezlerine ise 5,50 km, Bahşılı ilçe merkezine 500 metre mesafededir.

Adresi : Bahşılı Mahallesi 157 Ada 12 Parsel Bahşili / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 422 m2
 İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır.
Kıymeti : 1.055.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 02/05/2024 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:02 - Bitiş Tarih ve Saati: 30/05/2024 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr