Kırıkkale , sahip olduğu elverişli tarım arazileri sayesinde tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı önemli bölgelerden biridir. Ancak, bölgede hasat sonrası toprağın tekrar ekime hazır hale getirilebilmesi için anız yakma olayları sıkça görülmektedir.

Yanlış bilinen ve uygulanan yöntemlerden biri olarak; toprak işlemeyi kolaylaştırmak, böcek ve diğer zararlıları yok etmek, bitki hastalıklarını önlemek ve toprak verimini artırmak gibi gerekçelerle bazı çiftçiler tarafından anız yakmanın faydalı olduğu düşünülüyor. Ancak, anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesini olumsuz yönde etkilediği ve çevreye onarılması mümkün olmayan zararlar verdiği biliniyor.

Bu duruma dikkat çekmek ve önlem almak amacıyla, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Anız Yakan Geleceğini Yakar" projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kırıkkale ili genelinde çiftçilere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Hasat zamanı öncesinde, Haziran ayı içerisinde başlatılan proje kapsamında, tarım arazilerinde, köylerde ve kasabalarda çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı'nın "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi" koordinesinde sürdürülen proje çerçevesinde, çiftçilere dağıtılmak üzere 2.000 adet bilgilendirici broşür hazırlanmış ve vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Köy ve kasabalarda önleyici kolluk faaliyetleri sırasında, vatandaşlarla karşılaşan Jandarma devriyeleri, çiftçilere anız yakmanın zararları konusunda yüz yüze bilgilendirmeler yapıyor. Ayrıca, anız yakanlara karşı 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5491 Sayılı Orman Kanunu'nun getirdiği cezalar da açıklanıyor.

Yetkililer, anız yangınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kolluk birimlerine gecikmeksizin ihbar edilmesi gerektiğini vurguluyor. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, bu tür çevresel felaketlerin önüne geçmek için vatandaşların desteğini bekliyor.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, çevreyi ve toprağı koruma yolunda attığı bu adımlarla, sürdürülebilir tarım ve sağlıklı bir çevre için çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı