T.C.

KIRIKKALE İCRA DAİRESİ

2023/7589 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7589 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti     Adedi    Cinsi      Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

900.000,00          1             Taşıt      71AAY176 Plakalı , 2020 Model, IVECO Marka, IS35CC2AA Tipli, (BB VAN) cinsi F1AGL411WE3023773115 Motor No'lu kamyonet Artırma Bilgileri

1.Artırma            Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:08

2.Artırma            Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:08

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:08

Muhammen Kıymeti     Adedi    Cinsi      Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

580.000,00          1             Taşıt      71AAH698 Plakalı, 2016 Model , BOXER Y TİPİ PEUGEOT Marka , Y Tipli , 10TRJA0928864 Motor No'lu , (BB VAN) CİNSİ KAMYONETArtırma Bilgileri

1.Artırma            Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:38

2.Artırma            Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 11:38

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 11:38(İİK m.114/4)

Kaynak: www.ilan.gov.tr