T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2022/195 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, HACIBALI Köy, Köyönü Mevkii, 345 Ada, 5 Parsel,

Adresi : 345 Ada 5 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 38.840,18 m²
İmar Durumu :Yok, İnşaat tarzı tarım arazisidir. Plansız alanlar yönetmeliğine tabidir.
Kıymeti : 1.978.388,34 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında mevcut.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 13:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 13:32

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr