T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/8095 ESAS
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/8095 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, TAHTALIK Mevkii, 340 Ada, 1 Parsel, 18 Nolu Bağımsız bölüm.
Adresi : Yenişehir Mah. Gazeteci İbrahim Akpınar Sok. Elif Apt. No:1 Daire:18 Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 797 m2 (ana taşınmaz)
Bağımsız bölüm: Brüt 120 m², net 107 m²'dir.
Arsa Payı : 31/797
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Emsal:2,50 ve Hmax:30,50 TİCK alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2024 - 13:33
Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr