T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/210 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/210 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, MERKEZ Mahalle/Köy, tahtalık mevki Mevkii, 390 Ada, 11 Parsel, 76 Nolu

Adresi : Yenişehir Mahallesi, 287. Sokak, Mikayil Uzel Apt. No : 8/76Yahşihan Kırıkkale Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 102,19 m2 net
Arsa Payı : 61349085/5106586760
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik Nizam, 6 Kat , Konut + Ticaret
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2024 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2024 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr