T.C.
KIRIKKALE
İCRA DAİRESİ
2023/12400 ESAS
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12400 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, YENİŞEHİR Mahalle/Köy, 1084 Ada, 44 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Hacıbey Mahallesi 362 Sokak Armakent Sitesi C Blok No: 85/4Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 8.218,06 m2
Arsa Payı : 12600/2876321
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam Konut imar alanlıdır.E:2.75, Hmaxz45.50 imar özelliklerine sahiptir.
Kıymeti : 3.050.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 11:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:50

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr