T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/39 SATIŞ
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale ili Yahşihan ilçesi Kadıoğlu Mahallesi 2270 ada 2 parsel: Tapuda vasfı arsadır. Taşınmazların arazisi eğimli bir topografyaya sahiptir. Taşınmazlar imar planı içerisinde bulunmakta olup, yapılaşmanın az olduğu bölgede bulunmaktadır. Parsel üzerinde yapılaşma ve zirai faaliyet bulunmamaktadır. Elektrik, su, yol gibi her tür belediye hizmetlerinden faydanılmamaktadır. Taşınmaz şehir merkezine yakın ve imar planı içinde bulunması değerine etkiyen olumlu unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Taşınmaz şehir merkezine, belediye binası, banka, vb. resmi hizmet binalarına 8,50 km, Valilik ve Adliye binalarına 8,00 km, terminal, hastane ve Avm merkezlerine ise 7,50 km, Yahşihan ilçe merkezine 4,00 km mesafededir.
Adresi : Kadıoğlu Mahallesi Çorak Mevkii 2270 Ada 2 Parsel Yahşihan / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.305,96 m²
İmar Durumu: İmar planındadır.
Kıymeti: 1.175.355,00 TL
KDV Oranı : %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 11:04 - Bitiş Tarih ve Saati: 16/04/2024 - 11:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 11:04 - Bitiş Tarih ve Saati: 15/05/2024 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr