Kırıkkale Valiliği tarafından yaklaşan seçim Öncesinde bir dizi önlemler alındı. Toplantı ve yürüyüş güzergahları netleştirilerek kamuoyuyla paylaşıldı.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan  basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından , 06/01/2023 tarihinde belirlenen toplantı, gösteri yürüyüşü, miting alanları ile afiş ve pankart asılacak yerler yeniden gözden geçirilerek yeniden karara bağlandı. Karar metni aşağıdaki gibidir:

KIRIKKALE İL MERKEZİ

TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂH KARARI

            06.10.1983 tarih ve 2911 SAYILI TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU’nun 6. maddesi ve bu Kanunun uygulanmasına dair 08.08.1985 tarihli “TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK” in 3.maddesi hükümlerine dayanılarak en son 06/01/2023 tarihinde belirlenen toplantı, gösteri yürüyüşü, miting alanları ile afiş ve pankart asılacak yerler yeniden gözden geçirilerek;

              Buna göre;

   I- 1.TOPLANMA BÖLGESİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI ve TOPLANTI ALANI.

a)  Toplanma Bölgesi : Millet Bulvarı Bedaş önündeki kavşak ile Millet Bulvarı Ahılı Caddesinin kesiştiği kavşak (Eski Terminal Kavşağı) arası olup, toplanmalar Millet Bulvarı Bedaş önündeki kavşakta başlar, Millet Bulvarı ile Ahılı Caddesinin kesiştiği kavşakta sona erer.

b) Yürüyüş Güzergahı : Toplanma Bölgesinde başlayan yürüyüş Millet Bulvarı Bedaş önünden, Millet Bulvarından (eski ofis kavşağı) girilerek Hürriyet Caddesini takiben Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında sona erer.

c)  Toplantı Alanı : Cumhuriyet ve Demokrasi  Meydanı olup, Hürriyet Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi ile Yalçın Özer Sevgi Yolu’nun kesiştikleri alanı kapsar.  

d)   Dağılma Yerleri : Toplantı alanı olan Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına açılan Yalçın Özer Sevgi Yolu, Hürriyet Caddesi, Azapoğlu Camii (595 Sokak), Zafer Caddesi, Hürriyet Caddesi istikametinden Millet Bulvarı ve Fevzi Çakmak Caddesi güzergahı dağılma yerleridir.  

 II- 2.TOPLANMA BÖLGESİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI ve TOPLANTI ALANI.

a)  Toplanma Bölgesi: Alparslan Pehlivanlı Bulvarı üzeri olup, Alparslan Pehlivanlı Bulvarı ile Zümrüt Kale Bulvarının kesiştiği kavşakta başlar, yine Alparslan Pehlivanlı Bulvarı ile 1058 Sokağın kesiştiği kavşakta sona erer.

b) Yürüyüş Güzergahı: Toplanma Bölgesinde başlayan yürüyüş Alparslan Pehlivanlı Bulvarının 1050 Sokak ve 1064 Sokak ile kesiştiği miting alanında sona erer.

c)  Toplantı Alanı : Alparslan Pehlivanlı Bulvarı üzeri olup, Bulvarın 1050 Sokak ve 1064 Sokak ile kesiştiği kavşak arasındaki alanı kapsar.  

d) Dağılma Yerleri : Alparslan Pehlivanlı Bulvarı üzerinden, Zümrüt Kale Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karacalı Kepir Yolu Caddesi ile toplantı alanına açılan 1064, 1050,1058 Sokak istikametleri dağılma yerleridir.

    III- 3. TOPLANMA BÖLGESİ, YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI ve TOPLANTI ALANI.

a)  Toplanma Bölgesi: Atatürk Bulvarı üzeri olup, Atatürk Bulvarı ile Çalılıöz Mahallesi 513 Sokağın kesiştiği (Çalılıöz Köprü Altı Kavşağı) kavşakta başlar, Atatürk Bulvarı Çalılıöz Mahallesi 540 Sokağın kesiştiği alanda sona erer.

b) Yürüyüş Güzergahı : Toplanma Bölgesinde başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarını takiben Atatürk Bulvarı, Nene Hatun Caddesi ve Ankara Caddesinin kesiştiği kavşağın alt kısmı olan miting alanında sona erer.

c)  Toplantı Alanı : Atatürk Bulvarının,  İmam Hatip Kavşağı ile Halide Edip Caddesi Kavşağı arasında bulunan alanı kapsar. 

   d) Dağılma Yerleri : Toplantı alanına açılan Nene Hatun Caddesi, Ankara Caddesi, Atatürk Bulvarı alt ve üst yolları, Halide Edip Caddesi, Ergenekon Caddesi ve alana açılan diğer ara sokaklar dağılma yerleridir.

    IV- TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK YER TAHSİSİ.

a) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ile ilgili ilk müracaat olduğunda öncelikli olarak 1. Toplanma Bölgesi, 1.Yürüyüş Güzergâhı ile 1. Miting Alanı ve 1. Dağılma Yerleri tahsis edilecektir.

    b) 1.Toplanma Bölgesi ve 1.Yürüyüş Güzergâhı ile 1. Miting Alanının başka toplantı, resmi tören vb. faaliyetlerde kullanılması durumunda 2. Toplanma Bölgesi, 2. Yürüyüş Güzergâhı ile 2. Miting Alanı ve 2. Dağılma Yerleri tahsis edilecektir.

     c) 2.Toplanma Bölgesinin başka toplantı, resmi tören vb. faaliyetlerde kullanılması durumunda üçüncü alternatif olarak 3. Toplanma Bölgesi, 3. Yürüyüş Güzergâhı ile 3. Miting Alanı ve 3. Dağılma Yerleri tahsis edilecektir.

              V- AFİŞ VE PANKART ASILACAK YERLER.

a)   Toplantı alanının bulunduğu yerde müsait olan ağaç ve direkler kullanılarak, toplantı hitamı da temizlettirilmek kaydıyla, toplantıya ve trafiğe engel olunmayacak şekilde pankart asılıp afişleme yapılabilir.

b)   Yetkililerinden izin alınmak kaydıyla, Kırıkkale Belediyesi tarafından yaptırılan ve ilimizin muhtelif kesimlerinde bulunan billboardlar ve panolar kullanılabilir.

            Yukarıda belirtilen 1. 2. ve 3. bölgelerde yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile alakalı olarak yapıştırılacak ve asılacak afiş ve pankartların, Kırıkkale Belediyesince kurulan ve müsait olan bilboardlar ve panolara, toplantı alanlarına yapıştırılacak ve asılacak afiş ve pankartlar da program hitamı temizlettirilmek kaydıyla toplantı (miting) alanlarında bulunan direklere ve müsait yerlere asılması tarafımdan uygun görülerek karar altına alınmıştır. 02/01/2024 

Kaynak: Haber Merkezi