6-25

Kırıkkale Üniversitesi’nde yapılan akreditasyon çalışmalarını değerlendirmek, akredite olan ve akredite olma yolunda ilerleyen akademik birimlerimiz arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmak amacıyla Veteriner Fakültesinde Akreditasyon Çalıştayı yapıldı.

Çalıştaya, Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yılmaz, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz ve kurul üyeleri, akademik ve idari birim amirleri ile akademik personeli katıldı.

3-66

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Yılmaz, “Bugün yine çok değerli bir amaca yönelik olarak kıymetli bir etkinlik için bir aradayız. Kırıkkale Üniversitesi ailesi olarak;  eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uluslararasılaşma ve toplumsal katkı anlamında her gün kendimizi biraz daha aşıyoruz. Elbette bu çalışmaların, başarıların aktörleri sizlersiniz ve takım arkadaşlarınız. Bu yaptığımız çalışmaların, daha nitelikli daha kaliteli olması noktasında da Kalite Koordinatörlüğümüzün koordinasyonunda ete kemiğe büründürerek, daha görünür yapmaya çalışıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması elbette akreditasyon. Yaptığımız çalışmalar var ve bu çalışmaları daha kaliteli daha nitelikli yapmaya çalışıyoruz. Yine kalitenin içerisinde de bir dış gözün görmesini sağlıyoruz. Akreditasyon bunun bir sonraki ve nihai aşaması diyebiliriz. Bu akreditasyon çalışmalarını aslında nitelikli olduğunu bildiğimiz ve savunduğumuz, iddia ettiğimiz bir dış göz görsün ve değerlendirsin diyoruz. Bizim örgüt körlüğü sebebiyle göremediğimiz eksikliklerimiz varsa, onları görsün bize söylesin istiyoruz. Dolayısıyla en büyük varlık sebebimiz olan öğrencilerimiz ve aileleri tarafından daha tercih edilir bir Üniversite, bir kurum pozisyonuna geçelim diye akreditasyonu önemsiyoruz. Akreditasyon çalışmalarımız elbette, daha önceki tarihlere dayanıyor ama biz bunu daha üniversite geneline yaymak, Kırıkkale Üniversitesi’nin bütün birimleri ile daha çok tercih edilebilir üniversite seviyesini yakalayabilmek için bu çalışma artık nihai bir çalışma oluyor. Bunu bildiğimiz için de bütün birimlere yayılması noktasında bir akreditasyon kurulu oluşturduk. Hemen hemen bütün birimlerin temsil edildiği çok değerli bir kurul. Bu kurulda, Naim Deniz Ayaz Hocamızın başkanlığında çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Bugüne kadar bu birim ziyaretleriyle ve diğer zaman zaman yapılan toplantılarla birlikte bu farkındalığı, düzeni yükselttik. Şu anda bütün üniversitelerde akreditasyon gerçeği söz konusu. Bugün de yine çok değerli bir çalışmayla akredite olan birimlerimizi, akreditasyon sürecinde olan birimlerimizi, henüz akreditasyon çalışmalarına başlamamış olan birimlerimizi; akredite olan kurucu birimlerimizden birisi olan veterinerlik fakültesi içerisinde bir araya getirdik. Bugünkü çalışmada gruplara bölünerek, bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın neticesinde önceden doldurduğunuz forumların biraz daha ilerisine geçerek, sizlerden belli bir beklentimiz var.  Öncelikle akredite edilecek birimlerin neler olduğunu, bu birimlerin isterlerinin neler olduğunu, bu isterler karşısında bir öz değerlendirme raporuyla bizim durumumuzu yani birim bazında söylüyorum; ilgili birimin ne olduğunu ve isterlerle karşılaştırıldıktan sonra bir başvuru dosyası şeklinde hazırlanmasını sizlere önceden söylemiş bulunmaktayım. Daha önceki yaptığımız toplantılarda yüksekokullarla ilgili bir akreditasyon kurumu yoktu ama yakın bir zamanda Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK)  kuruldu. Akreditasyon, özellikle üniversite bağlamında ülkenin realitesi olduğu için akredite edilemeyen hiçbir yapı kalmayacak. Benim temel alanım Bilgi ve Belge Yönetimi. Bizim Kırıkkale Üniversitesi de olmak üzere 14 üniversitede Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri var. Bölüm Başkanı kimliğimle bu bölümde akreditasyon kurumunun olmamasını, diğer bölüm başkanları ile tartışmaya başladık. 1949 yılında kurulmuş bir derneğimiz var ve bir hamle yapılması lazım artık. O bölümün kurulması için temel isterleri o isterlerin karşılanıp karşılanmaması gibi. Dolayısıyla MEDEK bizim meslek yüksekokulları anlamında işimizi çok kolaylaştıracak bir gelişme” şeklinde konuştu.

7-21

Program, Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz’ın “Yükseköğretimde Akreditasyon” konulu sunumu ile devam etti.

Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, konuşmasında akademik birimlerimizin fakülte ve bölüm bazında yaptığı akreditasyon çalışmaları ve akredite durumları hakkında bilgi verdi.

Kırıkkale Üniversitesi’nin nihai hedefinin kurumsal akreditasyon olduğunu ve kalite kültürünün kurum içinde yaygınlaşmasını amaçladıklarını belirten Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, yükseköğretimde akreditasyonun kazanımlarını şu şekilde sıraladı: “Kurumun ve programın güvenilirliğini ve tanınmasını sağlar. Ulusal ve uluslararası hareketlilikte kolaylık sağlar. Mükemmeliyet standartlarına sahip olduğunu belgeler. Kalitenin sürekli olarak geliştirilmesine imkan tanır. Dürüstlüğü, şeffaflığı ve etik standartları yerleştirir. Daha yüksek puan almış öğrencilerin tercihinin sağlar ve diplomaların prestijini artırır. Mezunların sonraki programlara kabulüne katkıda bulunur. İşverenlerin programa güvenini artırır. Mezunların kurumlara yerleştirme şansını hızlandırır”

8-13

Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, konuşmasının devamında meslek yüksekokullarında bulunan 83 programı değerlendirmek için YÖKAK tarafından yetkilendirilen Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) hakkında bilgi vererek akreditasyon başvurusu için yapılması gerekenleri anlattı.

Meslek yüksekokullarındaki programların akredite olmasının kuruma ve paydaşlara önemli katkıları olduğunu belirten Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, “Meslek yüksekokullarında akreditasyonun kazanımlarını; ön lisans programlarında ortak öğrenim kazanımları, yatay-dikey hareketlilikte birliktelik, Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK), Ulusal Mesleki Standartlara (UMS) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine (TYYÇ) uyum, akredite olan meslek yüksekokulu programlarının Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) listesinde yer alması ve bu sayede diplomaların yurtdışında tanınır hale gelmesi, programların daha yüksek puan alan öğrenciler tarafından tercih edilmesi ve iş dünyası ile uyumlu eğitim olarak sıralayabiliriz” dedi.

Çalıştay; Akreditasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Atike Tekeli Kunt, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Katrancı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Aktepe ve İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç, Dr. Harun Çağlayan’ın Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri alanında eğitim veren fakülte, bölüm ve programlar ile lisansüstü eğitim veren enstitülerin akreditasyon süreçlerini ve akredite olma kriterlerini anlattığı toplantılar ile sona erdi.

Kaynak: Kırıkkale Üniversitesi