Kırıkkale Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü Sanayi Sicil Belgesi Sahibi işletmeleri 2023 dönemi yıllık işletme cetveli vermeleri konusunda uyardı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Okan Şahin'in açıklaması:

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu' nun 5' inci Maddesi gereğince sanayi siciline kayıtlı Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yılın ilk dört ayı içerisinde en geç Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait Yıllık İşletme Cetveli vermeleri gerekmektedir. Sanayi işletmelerimiz ileride mağdur olmamaları bakımından  2023 dönemi Yıllık İşletme Cetveli bilgilerinin https://sanayisicil.sanayi.gov.tr web adresinden firma yetkilisi e-devlet şifresi ile sisteme en son 30 Nisan 2024 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

Süresi içerisinde Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen firmalar hakkında 6948 sayılı Kanunun 9' uncu Maddesi uyarınca 2024 yılı için 8.322,00 TL İdari Para Cezası uygulanması zorunlu bulunmaktadır.

Sanayi siciline kaydolmak, sanayi işletmelerine birçok avantaj sağlamaktadır. Sanayi siciline kayıtlı olan işletmeler;

       -İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.

       -Elektrik ücretlerini Sanayi Abonesi tarifnamesinden yararlanmak suretiyle yaklaşık % 20 daha ucuz öderler.

       -Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.

       -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

        

Üretici firmalarımızın ileride mağdur duruma düşmemeleri bakımından;

Kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü