Türkiye'nin nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2022 yılı itibarıyla 85 milyon 279 bin 553 olan ülke nüfusu geçen yıl 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 734 bin 71 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 638 bin 306 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2022'de binde 7,1 iken 2023'te binde 1,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2022'de yüzde 93,4 iken 2023'te yüzde 93 oldu.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,6'dan yüzde 7'ye yükseldi.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 90 günden kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla kıyasla 252 bin 27 kişi düşerek 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili, 89 bin 317 kişiyle Tunceli, 92 bin 819 kişiyle Ardahan, 148 bin 539 kişiyle Gümüşhane ve 155 bin 179 kişiyle Kilis takip etti.

Yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş yükseldi

Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2022'de 33,5 olan ortanca yaşın, 2023'te 34'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye çıktığı hesaplandı.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olduğu belirlendi. Bu ili, 42,4'er ile Giresun ve Kastamonu izledi. Öte yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il oldu. En düşük ortanca yaşa sahip yer ise 20,7 ile Şanlıurfa olarak belirlendi. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerini alırken Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak kayıtlara geçti.

Hiç evlenmeyenlerin oranı erkeklerde daha yüksek

Türkiye'de 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu hesaplandı.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2023'te yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 21,4'e gerilerken 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 10,2'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında yüzde 46,8 iken 2023 yılında yüzde 46,3'e düştü.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 32,3'ten yüzde 31,4'e gerilerken çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı yüzde 14,5'ten yüzde 15'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2023 yılında çalışma çağındaki her 100 kişi, 31,4 çocuğa ve 15 yaşlıya bakıyor.

Ülkede kilometrekareye düşen kişi sayısı 111

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 111 oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir sıralandı.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu ili, 19 kişiyle Ardahan ve 21 kişiyle Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

1-87

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam 85 279 553           85 372 377

İstanbul               15 907 951           15 655 924

Ankara 5 782 285             5 803 482

İzmir      4 462 056             4 479 525

Bursa    3 194 720             3 214 571

Antalya                2 688 004             2 696 249

Konya   2 296 347             2 320 241

Adana   2 274 106             2 270 298

Şanlıurfa              2 170 110             2 213 964

Gaziantep           2 154 051             2 164 134

Kocaeli 2 079 072             2 102 907

Mersin 1 916 432             1 938 389

Diyarbakır           1 804 880             1 818 133

Hatay    1 686 043             1 544 640

Manisa 1 468 279             1 475 716

Kayseri 1 441 523             1 445 683

Samsun               1 368 488             1 377 546

Balıkesir               1 257 590             1 273 519

Tekirdağ              1 142 451             1 167 059

Aydın    1 148 241             1 161 702

Van        1 128 749             1 127 612

Kahramanmaraş              1 177 436             1 116 618

Sakarya                1 080 080             1 098 115

Muğla   1 048 185             1 066 736

Denizli  1 056 332             1 059 082

Eskişehir              906 617 915 418

Mardin 870 374 888 874

Trabzon               818 023 824 352

Ordu     763 190 775 800

Afyonkarahisar 747 555 751 344

Erzurum              749 754 749 993

Malatya               812 580 742 725

Sivas      634 924 650 401

Batman                634 491 647 205

Tokat    596 454 606 934

Adıyaman           635 169 604 978

Elazığ     591 497 604 411

Zonguldak          588 510 591 492

Kütahya               580 701 575 674

Şırnak   557 605 570 745

Çanakkale           559 383 570 499

Osmaniye           559 405 557 666

Çorum  524 130 528 351

Ağrı        510 626 511 238

Giresun               450 862 461 712

Isparta  445 325 449 777

Aksaray               433 055 438 504

Yozgat  418 442 420 699

Edirne   414 714 419 913

Düzce   405 131 409 865

Muş       399 202 399 879

Kastamonu        378 115 388 990

Kırklareli              369 347 377 156

Niğde    365 419 377 080

Uşak      375 454 377 001

Bitlis      353 988 359 747

Rize       344 016 350 506

Siirt        331 311 347 412

Amasya               338 267 339 529

Bolu       320 824 324 789

Nevşehir             310 011 315 994

Yalova   296 333 304 780

Hakkari 275 333 287 625

Kırıkkale             277 046 285 744

Bingöl   282 556 285 655

Kars       274 829 278 335

Burdur  273 799 277 452

Karaman             260 838 263 960

Karabük               252 058 255 242

Kırşehir                244 519 247 179

Erzincan               239 223 243 399

Sinop    220 799 229 716

Bilecik   228 673 228 058

Iğdır       203 594 209 738

Bartın    203 351 207 238

Çankırı  195 766 205 501

Artvin   169 403 172 356

Kilis        147 919 155 179

Gümüşhane      144 544 148 539

Ardahan              92 481   92 819

Tunceli 84 366   89 317

Bayburt               84 241   86 047

Kaynak: AA