T.C.
KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/47 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/47 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Ahılı Köyü 1381 ada 35 parsel: % 7-8 eğimli, derin, kahverengi toprak yapısına haiz tarım arazisidir. Dava konusu taşınmaz yerleşim alanına yakın olduğundan istenildiğinde şebeke suyundan faydalanma imkanına sahip olacağından sufu mutlak arazi olarak değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Tapuda ki vasfı Tarla niteliğinde olup, dava konusu taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapıldığı görülmüştür. 3.915,08 m2 yüzölçümlüdür. Kırıkkale-Kayseri Anayoluna yaktaşık 0,93 km, en yakın yerleşim alanına 0,61 km ve İl merkezine yaklaşık 3,13 km, kuş uçuşu mesafededir.Parselin konum itibariyle Kırıkkale il merkezine yakın oluşu, imar parsellerine sınır oluşu, konut alanlarına ve hobi bahçelerine olan yakınlığı ayrıca Kırıkkale-Kayseri Anayoluna ve Silah Organize Sanayisine olan yakınlığı dava konusu taşınmazı değerli kılmaktadır. Bu faktörler dikkate alındığında değerinde % 100 oranında objektif artış olacağı değerlendirilmiştir.

Adresi : Kırıkkale İli Merkez İlçesi Ahılı Köyü 1381 Ada 35 Parsel
Yüzölçümü : 3.915,08 m2 -
İmar Durumu :İmar uygulaması yapılmamıştır.
Kıymeti : 895.378,80 TL -
KDV Oranı: %10 -
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:06 - Bitiş Tarih ve Saati: 07/05/2024 - 10:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:06 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr