T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/12943 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12943 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, OVACIK 1.KISIM Mahalle/Köy, 282 Ada, 17 Parsel, 8 N B.B
Adresi : Güzeltepe Mahallesi 551. Sokak No:8/8Kırıkkale Merkez
Yüzölçümü : 122 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Ayrık nizamda Taks=0.40
olan 4 kat
Kıymeti : 1.220.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2024 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2024 - 11:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 11:19
Bitiş Tarih ve Saati : 12/09/2024 - 11:19

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr