T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2019/19529 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/19529 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, YAYLACIK 1.KISIM Mahalle/Köy, 840 Ada, 35 Parsel, 9 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Çalılıöz Mahallesi 524 Sokak No : 3/9 Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 464 m2
Arsa Payı : 886/3712
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Ayrık Nizam Konut alanı 4 kat % 40 şeklindedir
Kıymeti : 2.250.000,00 TL
KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 12:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 12:11
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 12:11

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr